Trojan Killer

Trojan Killer 2.2.8.4

Trojan Killer là một chương trình nó cho phép cô phát hiện và xoá malware
Tải về
Người dùng đánh giá
4.3  (19 bình chọn)
Bình chọn của bạn
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Công ty phát triển:
GridinSoft LLC | Thêm chương trình
Trojan Killer là một chương trình nó cho phép cô phát hiện và xoá malware.
Trojan Killer featureus:
- Eliminates nào sneakiest malware một cách dễ dàng.
- Tốc độ cao hệ thống quét, không slowdowns trong hệ thống của chúng ta vào chủ động chế độ.
- Thân thiện với người và đơn giản diện.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac