Trojan Killer

Trojan Killer 2.2.8.4

Trojan Killer คือโปรแกรมซึ่งจะอนุญาตให้คุณตรวจจับและลบออ malware น
ดาวน์โหลด
คะแนนผู้ใช้
4.3  (19 คะแนน)
คะแนนของคุณ
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
Trojan Killer คือโปรแกรมซึ่งจะอนุญาตให้คุณตรวจจับและลบออ malware น
Trojan Killer featureus:
-จะช่วยลดมี sneakiest malware บอย่างง่ายดาย
-วความเร็วสูงของระบบตรวจค้น; ไม่ slowdowns อยู่ในระบบของคุณอยู่ใน proactive ไม่มีเวลาคุยกับเธอ
-ของผู้ใช้-เป็นมิตรและเรียบง่ายส่วนติดต่อได้
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:

ดาวน์โหลดสำหรับ Mac